relacje z wymiany

Z oferty Programu korzystają regularnie nasi studenci i doktoranci UJK –  dotychczas kontynuowali bądź kontynuują naukę m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim, na Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.