kompletowanie dokumentacji

Prosimy o kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji:

– wniosek wydrukowany z systemu IRK MOST,

– list motywacyjny/ opinia opiekuna naukowego lub promotora na studiach doktoranckich,

– zaświadczenie o średniej ocen.

rekrutacja!

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, przypominamy, że 31 października rozpocznie się rekrutacja do Programu MOST na semestr letni roku akademickiego 2017/2018. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada.

Tak jak w latach ubiegłych, przygotowaliśmy dla studentów I i II stopnia,  a także studiów inżynierskich oraz doktorantów, szeroką ofertę kierunków i uczelni. Do dwudziestu uniwersytetów fundacyjnych Programu dołączyło aż dziewięć uczelni stowarzyszonych. Łącznie możemy zatem zaoferować zainteresowanym ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich oraz uzupełniających magisterskich. Ze względu na liczbę uczestniczących w Programie ośrodków akademickich, jest to łącznie ponad 1000 ofert na studiach I i II stopnia oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl, a zainteresowani Studenci dodatkowo mogą kontaktować się z Uczelnianymi i Wydziałowymi Koordynatorami Programu MOST.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Programu !


to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni.

MOST daje możliwość m.in.:

✓ realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,

✓ wyboru dodatkowych (związanych z zainteresowaniami uczestnika) przedmiotów,

✓ nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, korzystania z księgozbioru innej uczelni,

✓ prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

most w ujk

W UJK uruchomiliśmy MOST 2015 roku. Rozpoczęliśmy w styczniu, kiedy to odwiedziła naszą uczelnię koordynatorka ogólnopolska Programu – Joanna Kałużna.  Podczas tej wizyty miały miejsce spotkania m.in z władzami uczelni, szkoleniowe z koordynatorami Programu w naszej uczelni, informacyjne ze studentami i doktorantami.

koordynatorzy

Na każdym wydziale naszej Uczelni pomocą merytoryczną służą Państwu Koordynatorzy wydziałowi Programu MOST.
Pomogą Oni w konstruowaniu Porozumienia o Programie zajęć oraz Aneksu do Porozumienia, w przypadku gdy w trakcie pobytu na wymianie nastąpią zmiany dotyczące przedmiotów wskazanych w wykazie do realizacji, doradzą także w innych nurtujących Państwa a związanych z wymianą kwestiach.

rekrutacja do programu

przebieg wymiany

zakończenie wymiany

relacja z wymiany

dokąd można wyjechać?uczelnie
kliknij by pobraćregulamin
dokumenty do pobraniadokumenty
kliknij by zobaczyćakty prawne