kompletowanie dokumentacji

Prosimy o kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji:

– wniosek wydrukowany z systemu IRK MOST,

– list motywacyjny/ opinia opiekuna naukowego lub promotora na studiach doktoranckich,

– zaświadczenie o średniej ocen.

rekrutacja!

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”. Program – funkcjonujący od niemal 20 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób.
Aktualnie uruchamiamy rekrutację na semestr letni w roku akademickim 2018/2019, która potrwa do 30 listopada br.

 

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

W UJK uruchomiliśmy MOST w kwietniu 2015 roku. Z oferty Programu skorzystali dotychczas nasi studenci i doktoranci, którzy realizowali część swoich studiów m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Śląskim, UKSW, Uniwersytecie Warszawskim.

O miejsce w Programie mogą się ubiegać :

– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;

– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość m.in.: realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych (związanych  z zainteresowaniami uczestnika) zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, wykonywania kwerend bibliotecznych i korzystania z księgozbioru innej uczelni, prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

Do 30 listopada  br. można składać wnioski o wyjazd w ramach Programu na semestr letni roku akademickiego 2018/2019. W tym okresie na stronie internetowej Programu aktywny będzie link, umożliwiający zapoznanie się z ofertą wybranych uczelni oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie. Na stronie Programu znajduje się szczegółowy opis procesu rekrutacji.

Zachęcamy studentów i doktorantów naszej Uczelni do zapoznania się z szeroką ofertą i zasadami rekrutacji do Programu na stronie internetowej:
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Lista koordynatorów Programu na poszczególnych Wydziałach dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/koordynatorzy_programu_most_w_ujk.html

Kontakt:

Justyna Palacz

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów

Rektorat, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 15,  tel. 041 349-72-38


to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. MOST daje możliwość m.in.: ✓ realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, ✓ wyboru dodatkowych (związanych z zainteresowaniami uczestnika) przedmiotów, ✓ nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, korzystania z księgozbioru innej uczelni, ✓ prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

most w ujk

W UJK uruchomiliśmy MOST 2015 roku. Rozpoczęliśmy w styczniu, kiedy to odwiedziła naszą uczelnię koordynatorka ogólnopolska Programu – Joanna Kałużna.  Podczas tej wizyty miały miejsce spotkania m.in z władzami uczelni, szkoleniowe z koordynatorami Programu w naszej uczelni, informacyjne ze studentami i doktorantami.

koordynatorzy

Na każdym wydziale naszej Uczelni pomocą merytoryczną służą Państwu Koordynatorzy wydziałowi Programu MOST. Pomogą Oni w konstruowaniu Porozumienia o Programie zajęć oraz Aneksu do Porozumienia, w przypadku gdy w trakcie pobytu na wymianie nastąpią zmiany dotyczące przedmiotów wskazanych w wykazie do realizacji, doradzą także w innych nurtujących Państwa a związanych z wymianą kwestiach.

rekrutacja do programu

przebieg wymiany

zakończenie wymiany

relacje z wymiany

dokąd można wyjechać?uczelnie
kliknij by pobraćregulamin
dokumenty do pobraniadokumenty
kliknij by zobaczyćakty prawne