to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni.

MOST daje możliwość m.in.:

✓ realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,

✓ wyboru dodatkowych (związanych z zainteresowaniami uczestnika) przedmiotów,

✓ nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, korzystania z księgozbioru innej uczelni,

✓ prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

most w ujk

W UJK uruchomiliśmy MOST 2015 roku. Rozpoczęliśmy w styczniu, kiedy to odwiedziła naszą uczelnię koordynatorka ogólnopolska Programu – Joanna Kałużna.  Podczas tej wizyty miały miejsce spotkania m.in z władzami uczelni, szkoleniowe z koordynatorami Programu w naszej uczelni, informacyjne ze studentami i doktorantami.

koordynatorzy

Na każdym wydziale naszej Uczelni pomocą merytoryczną służą Państwu Koordynatorzy wydziałowi Programu MOST.
Pomogą Oni w konstruowaniu Porozumienia o Programie zajęć oraz Aneksu do Porozumienia, w przypadku gdy w trakcie pobytu na wymianie nastąpią zmiany dotyczące przedmiotów wskazanych w wykazie do realizacji, doradzą także w innych nurtujących Państwa a związanych z wymianą kwestiach.

rekrutacja do programu

przebieg wymiany

zakończenie wymiany

relacje z wymiany

dokąd można wyjechać?uczelnie
kliknij by pobraćregulamin
dokumenty do pobraniadokumenty
kliknij by zobaczyćakty prawne