Relacja z pobytu Dominika Flisiaka na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dęblin, 12. 02.2018

Dominik Flisiak

Instytut Historii

Studia doktoranckie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, w ramach wymiany Programu MOST, brałem udział w konwersatorium języka hebrajskiego, prowadzonym w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i przeznaczonym dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. Konwersatorium prowadziła Pani doktor Alicja Maślak- Maciejewska.

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obok m.in. Żydowskiego Instytutu Historii im. Emanuela Ringelbluma oraz Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, ma ogromny wkład w poznawanie dziejów żydowskiej diaspory funkcjonującej na ziemiach polskich.

Celem wyjazdu było poznanie podstaw języka hebrajskiego, co jest konieczne w opracowywaniu pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem dr hab. prof. UJK Grzegorza Miernika. Tematyka pracy dotyczy działalności syjonistów- rewizjonistów w pierwszych latach Polski Ludowej.

Nauka języka hebrajskiego odbywała się dwa razy w tygodniu, we wtorki oraz czwartki, w związku z czym dojeżdżałem do Krakowa.

W trakcie przygotowywania się do realizacji zadań zaplanowanych w semestrze zimowym uzyskałem pomoc zarówno ze strony pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymane wsparcie przyczyniło się do pomyślnego zaliczenia przedmiotów oraz praktyk doktoranckich.

Semestralna nauka podstaw języka hebrajskiego pozwoliła mi na kontynuowanie edukacji w European Association for Jewish Studies (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie). Zdobyte nowe doświadczenia przydadzą mi się także w dalszej pracy nad doktoratem.

Podsumowując, z czystym sercem polecam zarówno Program MOST jak i zajęcia w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Dominik Flisiak