Relacja Karoliny Kozieł z pobytu na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

 

Dzięki Programowi MOST miałam możliwość realizować swoje zainteresowania artystyczne poza Macierzystą Uczelnią.

Drugi rok studiów doktoranckich (oba semestry) spędziłam na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przedmioty, które wybrałam do zaliczenia rocznego są w dużej mierze zajęciami odmiennymi od tych, które miałam w toku studiów doktoranckich na Uczelni Macierzystej. Są to, np. Teoria nowych mediów, Wykład monograficzny czy Analiza dzieła sztuki.

Najważniejszym punktem wymiany Programu MOST było kuratorstwo nad wystawą, pt. ,,Przestrzenie’’. Wernisaż odbył się 20 stycznia 2016 roku w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach. Towarzyszył mu katalog, do którego wstęp przygotował dr Karolina Kolęda. Była to szczególna wystawa, łącząca doktorantów kierunku Sztuki Piękne dwóch Uczelni, Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wernisaż otworzyli Kierownicy Studiów Doktoranckich obu Uczelni, prof. Urszula Ślusarczyk oraz prof. Jan Bujnowski. Wystawie patronował Program MOST.

 

 

Polecam każdemu studentowi i doktorantowi konfrontację z warunkami Uczelni Przyjmującej w ramach Programu MOST. Każda inicjatywa wykraczająca poza program studiów Uczelni Macierzystej jest dla nas rozwojem oraz ważnym punktem w CV.

 

 

Karolina Kozieł