Relacja MOST Kraków, Wojciech Zarosa

Wojciech Zarosa

I rok / III stopień

Wydział Humanistyczny/ Historia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

O programie wymiany studentów i doktorantów MOST dowiedziałem się przypadkowo z Internetu. Po przejrzeniu bogatej oferty tego programu (29 polskich uniwersytetów oraz 200 ofert związanych ze studiami doktoranckimi) stwierdziłem, że wzięcie udziału w wymianie może okazać się korzystne w perspektywie studiów doktoranckich oraz zainteresowań naukowych.

Dla doktorantów-historyków z pewnością korzystne jest to, że Program MOST nie obejmuje jedynie tradycyjnej wymiany w ramach studiów z danej dyscypliny, ale umożliwia również prowadzenie kwerend bibliotecznych i archiwalnych, a więc korzystanie w pełnym dostępie np. z dobrze wyposażonych bibliotek. Ta możliwość zadecydowała i przekonała mnie ostatecznie do wzięcia udziału w wymianie.

Warto może w tym miejscu zaznaczyć, iż rekrutacja w ramach Programu MOST spełnia postulowane od dawna zasady przystępności, jasności i łatwości. Odbywa się ona drogą elektroniczną, zaś kwestia ‘’dokumentacji’’ ograniczona jest w zasadzie do zaaprobowania przez Kierownika Studiów Doktoranckich planu zajęć. Poza tym, każdy etap rekrutacji opisany jest krok po kroku, co również upraszcza ją i ułatwia.

Po zapoznaniu się z ofertą, zdecydowałem się wybrać na semestr letni Uniwersytet Jagielloński, nie bez racji uchodzący za jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Przed rozpoczęciem wymiany otrzymałem bardzo rzetelne informacje odnośnie możliwości zakwaterowania w jednym z Domów Studenta UJ. Co ciekawe wniosek o zakwaterowanie wystarczyło złożyć elektronicznie.

Główny cel wymiany stanowiło dla mnie sporządzenie w miarę pełnej kwerendy bibliotecznej oraz zapoznanie się z niezbędnymi źródłami historycznymi. Muszę z satysfakcją przyznać, że cel ten udało mi się zrealizować w stopniu przekraczającym moje pierwotne wyobrażenia.

Postawę pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego: koordynatora MOST, pracowników Dziekanatu Wydziału Historycznego, jak też różnych sekcji Biblioteki Jagiellońskiej uważam za wzorową i pełną życzliwości. Za pomoc oraz życzliwość chciałbym w tym miejscu podziękować przede wszystkim pracownikom Oddziału Rękopisów BJ, którzy w fachowy i przyjazny sposób udzielali mi pomocy przy prowadzonej przeze mnie kwerendzie archiwalnej. Słowa podziękowania należą się również pracownikom macierzystej uczelni, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy chętnie udzielali mi niezbędnych informacji.

Generalnie rzecz ujmując, udział w wymianie MOST na studiach doktoranckich to dobra okazja na poszerzenie swoich horyzontów, nawiązania kontaktu z pracownikami naukowymi innych instytucji oraz skorzystanie z różnorodnych zasobów pomocnych w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

 

Pełen pozytywnych osobistych wrażeń po semestrze na Uniwersytecie Jagiellońskim polecam udział w wymianie w ramach programu MOST.