Relacja Pauliny Machulskiej z pobytu na Uniwersytecie Warszawskim

Doktorant:
Paulina Machulska, IV rok, językoznawstwo
Okres wymiany:
Semestr letni roku akademickiego 2016/2017 (luty-czerwiec)
Miejsce:
Warszawa
Uczelnia przyjmująca:
Uniwersytet Warszawski
Cel wyjazdu:
Kwerenda biblioteczna, prace nad rozprawą doktorską

Przebieg wymiany:
Dzięki udziale w programie MOST zrealizowałam jeden semestr studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas kilkumiesięcznego pobytu miałam możliwość uczęszczania na zajęcia z przedmiotów, które nie były dostępne na mojej uczelni macierzystej (Frazeologia i paremiologia w tekście i słowniku oraz Współczesne kierunki lingwistyczne), a były ściśle związane z tematyką mojej rozprawy doktorskiej. Dzięki uczestnictwu w programie mogłam zweryfikować swoje poglądy naukowe i wzbogacić je o punkt widzenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także wzbogacić materiał naukowy przyszłej pracy doktorskiej o kolejne pozycje dzięki kwerendzie bibliotecznej, przeprowadzonej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Jako doktorantka, miałam również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w ramach przedmiotu Lektorat Języka Rosyjskiego. Wiedza oraz wskazówki wykładowców prowadzących wzbogaciły moją wiedzę z zakresu glottodydaktyki.

Korzyści:
Uczestnictwo w programie MOST pozwoliło mi na zdobycie cennej wiedzy oraz pozwoliło zdobyć literaturę uzupełniającą do mojej pracy doktorskiej oraz dało możliwość sprawdzenia się w roli wykładowcy.