Zakończenie wymiany

Wymiana w ramach Programu MOST powinna zakończyć się uzyskaniem kompletu wpisów w karcie okresowych osiągnięć, którą po powrocie na macierzystą uczelnię wraz z potwierdzoną kserokopią porozumienia o programie zajęć, należy przedstawić dziekanowi celem zaliczenia semestru/roku studiów. Dodatkowo uczestnik programu otrzymuje w uczelni przyjmującej certyfikat zaświadczający o uczestnictwie.

Uzupełniająco uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać zatwierdzony przez dziekana wydziału uczelni przyjmującej dokument poświadczający zrealizowane przezeń zajęcia dydaktyczne, kwerendy biblioteczne i in. w którym zawarte zostaną szczegółowe informacje na temat pobytu doktoranta w uczelni przyjmującej.

 

Informacje o zakończeniu wymiany znajdziesz także na oficjalnej stronie Programu MOST:

– dla studentów: tutaj http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/zakonczenie-wymiany

– dla doktorantów: tutaj. http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/zakonczeniedoc