akty prawne

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich uchwałą nr 274  z dn. 18 lutego 2013 roku przyjęła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z dniem 1 stycznia 2013 roku jako pełnoprawnego członka Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia z dnia 18 października 1997 roku.

Z ramienia KRUP Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna – obecnie Uniwersytecka Komisja Kształcenia – nadzoruje system mobilności studentów i doktorantów pod nazwą Program MOST.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchomił program w 2015 roku.

Poniżej znajdą Państwo stosowne dokumenty KRUP:

  1. Porozumienie MOST – Ciążeń 1999 – zasady Programu MOST
  2. Uchwała KRUP w sprawie utworzenia Systemu Mobilności Studentów 1999
  3. UJK przystąpienie do UKA – uchwała KRUP