kompletowanie dokumentacji

Prosimy o kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji:

– wniosek wydrukowany z systemu IRK MOST,

– list motywacyjny/ opinia opiekuna naukowego lub promotora na studiach doktoranckich,

– zaświadczenie o średniej ocen.