o programie

MOST jest programem wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni.

Jego koordynatorem jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia. Program nawiązuje do zasad wypracowanych w Programie Socrates Erasmus. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie na jednej z prawie trzydziestu, polskich uczelni partnerskich. Jako Program Mobilności Studentów i Doktorantów – funkcjonujący od 15 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób.

Studenci studiów I i II stopnia oraz doktoranci mogą wyjechać, w ramach Programu, na semestr lub cały rok akademicki na każdym stopniu studiów. To oznacza nawet trzy lata studiów zrealizowane w innych ośrodkach akademickich.

 

MOST daje możliwość m.in.: realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych (związanych z zainteresowaniami uczestnika) zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, korzystania z księgozbioru innej uczelni, prowadzenia badań do pracy dyplomowej, czy dysertacji doktorskiej.

Program może być więc realizowany poprzez:

– uczestnictwo w zajęciach,

– sporządzanie kwerend,

– pracę laboratoryjną,

– współpracę badawczą.

 

Ofertę programu można dobierać pod kątem:

– kierunku studiów,

– uczelni,

– hasła przedmiotowego,

oraz za pośrednictwem koordynatora w uczelni macierzystej skontaktować się z uczelnią przyjmującą aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące charakteru studiów i możliwości współpracy.

Jest to znaczne rozszerzenie oferty kształcenia oraz możliwość nawiązania relacji naukowych                               w renomowanych polskich uczelniach.

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Wszelkie kwestie finansowe (opłaty za studia, stypendia) uczestnicy regulują w uczelni macierzystej.

W związku z udziałem w wymianie uczestnicy Programu MOST nie otrzymują stypendium związanego z wyjazdem. O ile uczestnicy programów mobilności międzynarodowej otrzymują takie wsparcie – o charakterze kompensacyjnym, a więc mające za zadanie wyrównanie kosztów życia różnych w  poszczególnych państwach, o tyle w przypadku mobilności krajowej takie wyliczenia ekonomiczne mogłyby być mało wiarygodne i niemiarodajne.

Udział w Programie MOST i Erasmus nie wykluczają się wzajemnie. Studenci i doktoranci mogą na zasadach obowiązujących w każdym z Programów brać w nich udział w toku studiów I, II i III stopnia.