most w ujk

W UJK uruchomiliśmy MOST 2015 roku. Rozpoczęliśmy w styczniu, kiedy to odwiedziła naszą uczelnię koordynatorka ogólnopolska Programu – Joanna Kałużna.  Podczas tej wizyty miały miejsce spotkania m.in z władzami uczelni, szkoleniowe z koordynatorami Programu w naszej uczelni, informacyjne ze studentami i doktorantami. Nasi goście zwiedzali także kampus uniwersytecki oraz atrakcje turystyczne  Kielc.

Dziś z oferty Programu korzystają regularnie nasi studenci i doktoranci –  dotychczas kontynuowali bądź kontynuują naukę m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim, na Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Co roku przygotowujemy dla studentów i doktorantów chcących kontynuować naukę w naszej uczelni kilkadziesiąt miejsc na ponad 40 kierunkach studiów I, II i III stopnia. Oferta ta obejmuje kierunki studiów prowadzone w  Kielcach oraz w Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim i Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu.

 

Na stronie internetowej Programu oraz poniżej dostępny jest film promujący UJK  – nakręcony podczas pobytu w naszym mieście koordynatorki ogólnopolskiej Programu MOST Joanny Kałużnej. Zachęcamy do obejrzenia!