Koordynatorzy

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Most w UJK w Kielcach
Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja Numer telefonu Adres e-mail Wydział
1 dr hab. Marzena Marczewska Koordynator Wydziałowy 413497116
501036138
marzena.marczewska@ujk.edu.pl Wydział Humanistyczny
2 dr Sylwia Konarska-Zimnicka Koordynator w Instytucie Historii  413497321 zimnicka@ujk.edu.pl
3 dr Jacek Szkurłat Koordynator Wydziałowy 413496709 jacek.szkurlat@ujk.edu.pl Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
4 dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK Koordynator Wydziałowy 501360163 d.banas@ujk.edu.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
5 dr hab. inż. prof. UJK Przemysław Rybiński dr hab. inż. prof. UJK Przemysław Rybiński 413496437 przemyslaw.rybinski@ujk.edu.pl Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
6 dr Joanna Grzela Koordynator Wydziałowy 413496554

510215693

joanna.grzela@ujk.edu.pl; Wydział Zarządzania i Administracji
7 dr Kazimiera Zdziebło Koordynator Wydziałowy 413496935 kazimiera.zdzieblo@ujk.edu.pl Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
8 mgr Iwona Puścian Koordynator Wydziałowy 447327422 i.puscian@unipt.pl Wydział Filologiczno-Historyczny, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
9 dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK Koordynator Wydziałowy 447327432
519656390
n.wasilewska@unipt.pl Wydział Nauk Społecznych, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
10 dr Anna Bąk-Średnicka Koordynator Wydziałowy 156446006 abak@ujk.edu.pl Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu